CEMENT

PORTLANDZKI

żużlowy CEM II/A-S 52,5N

Cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałościowej 52,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w Cementowni Górażdże oraz w Zakładzie Ekocem. Głównym składnikiem cementu CEM II/A-S 52,5N jest klinkier portlandzki (80÷94%), granulowany żużel wielkopiecowy (6÷20%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cement portlandzki żużlowy PN-EN 197-1 – CEM II/A-S 52,5N spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 „Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.

Zastosowanie:

 • produkcja betonów klas od C 16/20 do C 50/60
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW (klasy > C 50/60)
 • produkcja betonów samozagęszczalnych SCC
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych
 • produkcja galanterii betonowej (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża itp.)
 • produkcja dachówki cementowej
 • wykonywanie konstrukcji i elementów sprężonych
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich
 • produkcja zapraw i betonów barwionych

Cechy:

 • wysoka wytrzymałość wczesna
 • wysoka wytrzymałość w okresie normowym (28 dni)
 • wysokie ciepło hydratacji
 • bardzo dobra urabialność mieszanek betonowych
 • stabilne parametry jakościowe
 • jasna barwa

Cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S 52,5N jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem.

Okres gwarancji na cement CEM II/A-S 52,5N wynosi 60 dni od daty wysyłki.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach odpowiedzialności za produkt – GÓRAŻDŻE CEMENT SA”.

Pliki do pobrania: