zb
WYLEWKA

BETONOWA GÓRAŻDŻE

Zastosowanie:

Wylewka Betonowa Górażdże przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych oraz warstw dociskowych podkładowych, kształtujących spadek wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym również na tarasach i balkonach. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach na spoiwach hydraulicznych, warstwach paroizolacjilub izolacji przeciwwilgociowej oraz na izolacjach termicznych i akustycznych. Nadaje się do wykonywania podkładów z ogrzewaniem podłogowym. Z zaprawy tej można wykonywać także inne elementy wylewane bezpośrednio na budowie, takie jak: fundamenty, nadproża, schody, stropy – po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, o dużej wytrzymałości na obciążenia.

Właściwości:

Gotowa, sucha mieszanka po zarobieniu wodą charakteryzuje się plastycznością oraz dobrą przyczepnością, co czyni ją wyrobem o uniwersalnym zastosowaniu. Łatwość przygotowania masy oraz jej parametry robocze powodują, że jest materiałem bardzo prostym w stosowaniu, wygodnym i ekonomicznym.

Dane techniczne:

  • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 16 MPa
  • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 4 MPa
  • Maksymalna średnica kruszywa: 2,0 mm
  • Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka: 3,5 litra/25 kg
  • Minimalna/maksymalna grubość warstwy: 20 mm/50 mm
  • Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
  • Czas dojrzewania ok. 5 minut
  • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą (przy temperaturze otoczenia +20°C): ok. 1 godziny
  • Możliwość wchodzenia przy temperaturze około 20°C: po około 48 godzinach

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę wyrobu: ≤0,0002% (2ppm)

Pliki do pobrania:

Karta techniczna
(PDF, 120.34 KB)

Karta charakterystyki
(PDF, 139.57 KB)