zt
ZAPRAWA

TYNKARSKA GÓRAŻDŻE

Zastosowanie:

Zaprawa Tynkarska Górażdże jest zaprawą cementowo-wapienną klasy CS II, przeznaczoną do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych. Podłożami dla zaprawy mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych, z elementów z betonów lekkich. Nadaje się zarówno do wykonywania tynków jedno- jak i wielowarstwowych.

Właściwości:

Gotowa, sucha mieszanka po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dobrej urabialności i przyczepności do podłoża. Mrozo- i wodoodporna.

Dane techniczne:

  • Klasyfikacja zaprawy wg EN 998-1 – Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia GP
  • Gęstość w stanie suchym ok. 1,8 g/cm3
  • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: CS II 1,5–5,0 MPa
  • Maksymalna średnica kruszywa: 1,25 mm
  • Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka: 4 litry/25 kg
  • Minimalna grubość warstwy: 8 mm
  • Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
  • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą (przy temperaturze otoczenia +20°C): ok. 3 godzin
  • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę wyrobu: ≤0,0002% (2ppm)

Produkt zgodny z EN 998-1 „Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska”.

Pliki do pobrania:

Karta techniczna
(PDF, 119.62 KB)

Karta charakterystyki
(PDF, 134.85 KB)